Radiale Shockwave Therapie (RSWT)

In de praktijk gebruiken we voor de behandeling van peesletsels (ontstekingen, verklevingen, verkalkingen) een toestel dat schokgolven opwekt.

Door middel van een compressor wordt er in een behandelpistool een kogeltje door een metalen buisje gekatapulteerd tegen een behandelkop. Dit creëert plaatselijk een impact op het te behandelen weefsel. Zo wordt in de pees de stofwisseling gestimuleerd wat resulteert in een betere doorbloeding, pijnstilling en afbraak van verkalkingen.

Enkele voorbeelden van te behandelen aandoeningen zijn : hielspoor, tenniselleboog, golferselleboog, jumpersknie (kniepeesontsteking), achillespeesontsteking, ontsteking en verkalking van schouderpezen, ontsteking van heup zoals slijmbeursontsteking (bursitis), hypertonie (te veel spanning) en spasticiteit van spieren... 

Opgelet!

Radiale shockwave therapie mag niet toegepast worden bij mensen die :

  • jonger zijn dan 18 jaar (met uitzondering van Osgood-Schlatter disease),
  • bloedverdunners nemen (gevaar voor bloedingen),
  • zwanger zijn,
  • een cortisone-injectie hebben gehad (de pees is hierna verzwakt en kan beschadigd worden; een wachttijd van minimum 6 weken is aangewezen).

Belangrijk :

De RSWT wordt steeds toegepast in combinatie met technieken die hun deugdelijkheid reeds bewezen hebben bij de behandeling van peesaandoeningen zoals excentrische oefentherapie, stretch, massagetechnieken...

Verschil FSWT en RSWT

Bij de Focale shockwave (FSWT) wordt alle energie naar één punt gebracht, ideaal om verkalkingen kapot te schieten (destructief). De therapie is afgeleid van de niersteenverbrijzelaar en wordt veelal in het ziekenhuis toegepast. Echografische controle is hierbij noodzakelijk.

Bij de radiale shockwave therapie (RSWT) vertrekt de energie uit één punt en divergeert, waaiert uit.

Hoewel de dosis zeker voldoende hoog kan genomen worden om verkalkingen en verklevingen aan te pakken, is het hier vooral de bedoeling om het weefselherstel te stimuleren. Er hoeft geen verkalking aanwezig te zijn, ook een gewone peesontsteking heeft baat bij de therapie

Het RSWT toestel werkt in tot op 3 cm diepte, wat voldoende is voor de meest courante peesaandoeningen.

shockwave, shockwavetherapie, shockwave, shockwave...

Shockwave, radiale shockwave therapie, rswt, RSWT, Roeselare, Rumbeke, kinesitherapeut